Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brokavóti
Reikšmė:
atrinkti, skyrioti
Straipsnelis:
Lie. slavizmas brokavóti ‘atrinkti, skyrioti’ < iš br. браковати, o ne tik iš le. brakować, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas