Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėdìnis
Straipsnelis:
Lie. dėdìnis – savo išraiška tikslus atliepinys šalia sl. *dědьnъ ‘senelio, susijęs su seneliu’: slov. déden, -dna, pvz., dedno nasledje ‘paveldėjimas, įpėdinystė’, s. le. dziedźny ‘paveldėjimo, įpėdinystės, paveldėtas, hereditarius, przynależny z prawa dziedziczenia’, r.-bažn. дѣдьнъ ‘senelio, avi’, r. psn. (iš bažn. [...]) дéдный ‘susijęs su seneliu, tinkamas seneliui’.
Šaltinis:
SłPr III, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas