Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grab/n/us
Straipsnelis:
žr. grobas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 314–315
Antraštė:
grabùs
Reikšmė:
grėbti, grėbstyti
Straipsnelis:
žr. grėbti
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas