Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìrbas
Reikšmė:
kailio gabalas
Straipsnelis:
žr. kailis
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 206–207
Antraštė:
kìrbas
Reikšmė:
pelkėta vieta
Straipsnelis:
žr. kirba
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas