Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rė̃genmantelis
Straipsnelis:
Rė̃genmantelis ‘lietpaltis’, plg. vok. Regenmantel ‘t.p.’ < Regen ‘lietus’ + Mantel ‘apsiaustas’. Pasitaiko vakarų žemaičių šnektoje (Vaičiulytė 122). [Vaičiulytė Klaipėdos šnektos žodynas, VU diplominis darbas, V., 1977]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas