Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
samdyti
Straipsnelis:
Lie. samdyti, gimin. samdas ‘nuoma, nuompinigiai’; sudurt. ž. iš ide. *som- (s. i. sam- ir t. t.) ‘kartu’ ir šaknies *dhe- ‘padėti, patalpinti’, plg. s. i. samdha- ‘sąjunga’. Plg. s.-kr. pasuditi ‘paskolinti’, r. ssudit᾽, gimin. s.-kr. suditi, le. sądzić, s. sl. sąditi ‘teisti’; s. sl. sądŭ ‘sprendimas’ vedinys (są-dŭ gimin. s. i. samdhā ‘sąjunga, susitarimas’). Semant. raida per sąvoką ‘susitarimas’ slavų k. → ‘skolinti’, o lie.k. → ‘samdyti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 793, 811
Antraštė:
samdýti
Reikšmė:
najmować
Straipsnelis:
žr. samdas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas