Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaitmuõ
Straipsnelis:
Lie. skaitmuõ: skaitýti, plg. sl. *čismę ‘skaitmuo, skaičius’ (pietų-rytų): s. r. чисма ‘t. p.’ – iš sl. *čit-smen – šalia *čisti čьtǫ.
Šaltinis:
SłPr II, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas