Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stùplas
Reikšmė:
sustingęs, nelankstus, nerangus
Straipsnelis:
Senas veikiausiai ir vedinys stùplas ‘sustingęs, nelankstus, nerangus’ Lnkv; Krs (LKŽ XIII 1059), kurio pamatinis veiksmažodis baltų kalbose išnykęs. Jis giminiškas lie. stupér-galis, stupùr-galis ‘stimburys, stuburgalis’, stūplỹs ‘stuburgalis, užpakalis’, stū̃pas ‘stulpas’, stúopta, stúoptas ‘rąstgalis, trinka’, stuopstis ‘stulpas’, la. stups, stupe ‘kas nulaužtu galu, virbas, rykštė, stuburas, nulaužta šluota, ražas’, gr. στύπος ‘kartis, stabaras, nulaužta šluota, ražas’, lo. stupēre ‘sustingti’ ir t. t. Jie kilę iš determinatyvu -p- išplėsto ide. veiksmažodžio *steu-/stu- ‘daužti, mušti, grūsti, stumti’ (plg. Pokorny IEW 1032tt.; Fraenkel LEW 934; Urbutis 1981, 87t.).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas