Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
susmi̇̀žti
Reikšmė:
susiriesti, susisukti
Straipsnelis:
Gr. μῑκος ilga jota iš prigimties paliudyta Il. 5. 801, Od. 3, 296 ir t. t., bet seniausia forma turėjo būti σμικρός, kurią paremia metras ‘mažas, nežymiai, be reikšmės’. Šiam įprastiniam ir ekspresyviam žodžiui patikimiausias gretinimas yra su lo. mīca ‘dalelė’, ‘trupinys’, ‘grūdas’? Po Boisacqo Friskas atstatęs *smē[i]k-/*smīk- (?) prisimena s. v. a. smāki ‘mažas, žemas’ su veiksmažodžiu smāken, prie kurių galima pridėti s. isl. smār (*smāha) ‘mažas’. Dabar žr. Szemerényi, Studia Mycenaea Brno 32 ir toliau, kuris žodžio μικρός priesagą -ρος aiškina μακρός analogiją ir atstato šaknį *mei-/mi-, plg. μείων ir kilo iš *μι-ικος > μῑκός. Su -g žodžio gale, skirtingu balsiu ir taip pat skirtinga reikšme gretinama dar su s. ang. smiere ‘puošnus’, lie. susmi̇̀žęs ‘mažas, susirietęs’. Dauguma Pokorny 966 ir toliau, nurodytų žodžių kaip tik rodo σμῆν ‘gremžti’; čia galima galvoti apie σμῑ́λη ‘kaltas’. Šioje neaiškioje visumoje vienintelis lo. mīca pasirodytų aiškus.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 701

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas