Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stulgùs
Reikšmė:
‘ovalinis’
Straipsnelis:
Būtent baltų kalbose esama daug – siauresnių ir platesnių – homonimų, o tai kelia daug sunkumų. Kiek dar čia darytina, rodo, deja ir Fraenkelio etimologinis žodynas. […] Labai dažnai norėtųsi smulkesnių paaiškinimų. Pavyzdžiui, ką bendra turi stulgùs ‘ovalinis’ su stalg-, stelg- ‘starr (sustingęs)’? […]
Šaltinis:
Merlingen 1978, 42¹

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas