Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pýdyti
Straipsnelis:
Straipsnyje tyrinėjami vakarinių slavų kalbų leksikos senieji regioniniai ryšiai. Jų tarpe išsiskiria lechitų kalbos, į kurias įeina lenkų, mirusi polabų kalba ir kai kurie dialektai. Atskirai nagrinėjami lechitų arba lenkų žodžiai, norint paaiškint jų kilmę [296–297]. Le. trm. pydy 'naščiai kibirams'. Tai adstratinės kilmės skolinys. Jo šaltiniu galėjo būti vakarinių baltų žodis, vienašaknis su pr. pijst 'nešti', sg. 3 a. pīdai 'neša', iš kur, kaip spėjama, pasiskolintas ir lie. pýdyti 'greitai nešti (sunkią naštą'. Tikslus šio lenkų tarminio žodžio prūsų kalboje nėra žinomas. Tačiau buvusios Rytų Prūsijos teritorijoje vartojamas vok. trm. pēde 'Eimertrage, Wassertrage', t. y. 'naščiai kibirams' [302]. Jį pasiskolino lenkai, o vokiečiai jį perėmė iš prūsų [303].
Šaltinis:
Трубачев 1969, 302–303

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas