Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
giáurė
Reikšmė:
jaura, šaltažemė dirva
Straipsnelis:
Lie. giáurė, la. gaurs ‘niekam tikęs, lengvabūdis’ ir t. t., rum. gáură ‘skylė; žemas slėnis’, alb. (z)gáurë ‘skylė, urvas’ ir t. t., pers. gōr ‘kapas, antkapis’, visi < ide. *ghō̆ur-.
Šaltinis:
Rădulescu 1981
Antraštė:
giáurė
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 346–348
Antraštė:
giáurė
Reikšmė:
šalta dirva
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131
Antraštė:
giáurė
Reikšmė:
jaura, šaltažemė dirva
Straipsnelis:
Lie. ret. giáurė ‘jaura, šaltažemė dirva’, la. trm. gaurs ‘purus, lengvas (apie žemę)’, nors jų tarpusavio ryšys svarstytinas. E. Frenkelis skyrė juos gùrti žodžių grupei, bet tai neįrodyta. Plg. lie. jáurė/jáura ‘šlapia, sunki dirva, balos žemė, šaltažemis’ ir kt. variantus.
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 245

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas