Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pabanga
Straipsnelis:
Žr. baĩgti.
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 27–28
Antraštė:
pabangà
Reikšmė:
pabaiga
Straipsnelis:
Žr. banga, bangas ‘liūtis; daugybė; aibė’
Šaltinis:
Stundžia 1978, 113
Antraštė:
pabangà
Straipsnelis:
žr. bengti
Šaltinis:
Young 2008a, 210–211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas