Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
branduolỹs
Straipsnelis:
žr. bręsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 249–250
Antraštė:
branduolỹs
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. brunduki ‘orzechy’, br. trm. брунд'уль, брунд'ук yra skoliniai iš lie. branduolỹs.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas