Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skriẽsti
Straipsnelis:
žr. skristi
Šaltinis:
Seebold 1970, 421–422
Antraštė:
skriẽsti
Straipsnelis:
[Paskutiniųjų dviejų dešimtmečių etimologiniai tyrinėjimai pateikia, be jau žinomų anksčiau, visą eilę naujų toch.-bl. paralelių:] toch. A akritär (akritar) ‘apskritas’: la. kraitât, lie. skriẽsti (žr. J. Van Windekens Kritische Erläuterungen zur tocharischen Wortforschung. – KZ 70, 1952, 111–114).
Šaltinis:
Топоров 1963c, 242
Antraštė:
skriẽsti
Reikšmė:
drehen
Straipsnelis:
žr.: skrýtis ‘Radfelge’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 308

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas